หน้าหลัก Homeบุคลากร Personnelแผนที่ที่ตั้ง Map locationศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  Information Centerติดต่อเรา Contact us
E-cop เชียงใหม่
E-inspector จเรตำรวจ
E-POC จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประหยัดพลังงาน
แจ้งรถหาย-ตรวจสอบรถหาย
พันธะสัญญา-การบริการประชาชน

ตำรวจบริการดีเด่นประจำเดือน

มิถุนายน 2557

  

อำนวยการ                  จราจร

 

ป้องกันปราบปราม              สืบสวน        

สอบสวน

ดูตำรวจบริการดีเด่นย้อนหลัง

พนักงานสอบสวนดีเด่น

ไตรมาสแรก ต.ค.-ธ.ค.2556

ไตรมาสสอง ม.ค.-มี.ค.2557

ไตรมาสสาม เม.ย.-พ.ค.2557

คำสั่งโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
แบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ
รายชื่อข้าราชการตำรวจ สภ.สารภี 
คู่มือโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

เทปการจัดรายการ"โรงพักเพื่อประชาชน"
เทปการจัดรายการ"โรงพักเพื่อประชาชน"
สปอตประชาสัมพันธ์โครงการโรงพักเพื่อประชาชน
นโยบาย ผบ.ตร.ประจำปีงบประมาณ 2557
กต.ตร.คืออะไร ? ตรงนี้มีคำตอบ
คำสั่งแต่งตั้ง กต.ตร.สภ.สารภี

 
 
ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

หน.ชุด

ชุดปฏิบัติการ

กระดานข่าว-ประชาสัมพันธ์

-แจ้งเตือนระมัดระวังเหตุงัดแงะตู้น้ำหยอดเหรียญ
-ช่องทางการแจ้งข่าวสารยาเสพติดอาชญากรรม
-กิจกรรมชุดปฏิบัติการเข้าพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย

 

โรงพยาบาลอำเภอสารภี
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
โรงเรียนวชิราลัย
โรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เทศบาลตำบลสารภี
เทศบาลตำบลไชยสถาน
เทศบาลตำบลท่ากว้าง
เทศบาลตำบลหนองแฝก
เทศบาลตำบลขัวมุง
เทศบาลตำบลสันทราย
เทศบาลตำบลท่าวังตาล
เทศบาลตำบลชมภู
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
กองสารนิเทศ
ตำรวจภูธรภาค 5 
ก.สส.ภ.5 
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่  
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน  
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน  
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สภ.แม่ปิง
สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์  
สภ.ช้างเผือก 
สภ.เมืองเชียงใหม  
สภ.สันกำแพง 
สภ.สันป่าตอง 
สภ.จอมทอง 
สภ.ดอยสะเก็ด 
สภ.ฝาง 
สภ.แม่อาย 
สภ.เชียงดาว 
สภ.พร้าว 
สภ.สะเมิง 
สภ.แม่แฝก
สภ.แม่แจ่ม 
สภ.แม่ริม 
สภ.โหล่งขอด 
สภ.สันทราย  
สภ.แม่แตง 
สภ.หนองตอง 
กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียใหม่
 

                       

::ภาพกิจกรรม:: ::วีดีทัศน์::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 ตุลาคม 2556
พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะ ได้มาตรวจราชการติดตามประ
เมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.  โดยมี       พล.ต.ต.กริช กิติลือ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ และผู้บริหารของ          สภ.สารภี ให้การต้อนรับคณะ
13 ตุลาคม 2556
จัดกิจกรรมเนื่อง ในวันตำรวจ ประจำปี 2556 ประกอบด้วย กิจกรรมการอ่านสาส์น ผบ.ตร. กล่าวปฏิญาณตน การมอบรางวัลตำรวจดีเด่น ตำรวจอาสาดีเด่น ภาคประชาชน ภาครัฐที่สนับสนุนกิจกรรมสถานี และพิธีทางศาสนา
13 ตุลาคม 2556
ภารกิจ รปภ.นายกรัฐมนตรีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะแขกของรัฐบาล มาเยือน ร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
10 ตุลาคม 2556
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.สารภี เพื่อกำหนดกรอบนโยบายการบริหารงานในปีงบประมาณ 2557
 
 
 

มารู้จัก "สถานีตำรวจภูธรสารภี" กันครับ

 

กิจกรรม Happy Relax

 
สภ.สารภี กับภารกิจ รปภ.งานเลี้ยงรับรองการประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ณ วัดอีก้าง เวียงกุมกาม "Wiang Kum Kam:When Water Conquered the Undefeated King"
 
::รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ::

ปีงบประมาณ 2557

ชนะเลิศการประกวดการฝึก ประจำปี 2557 ของ ภ.จว.เชียงใหม่ และชนะเลิศอันดับสาม ของ ภ.5

รางวัลชนะเลิศการประกวดผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.ประจำปีงบประมาณ 2557 ระดับ ภ.5

รางวัลชนะรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดหน่วยงานที่มีผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น ระดับ ภ.5

ปีงบประมาณ 2556

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดโรงพักเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ 2556 ระดับ ภ.5

รางวัล :: รางวัลต้นแบบ ระดับประเทศ โครงการบูรณาการ

สถานีตำรวจ โรงพยาบาล โรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 2556

 


รางวัล :: กต.ตร.ดีเด่นระดับประเทศ ประเภทหน่วยงาน ปี 2555
   
 
รางวัล :: รางวัลต้นแบบ ระดับประเทศ โครงการบูรณาการ

สถานีตำรวจ โรงพยาบาล โรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 2555 ปี2556

   

 สถานีตำรวจภูธรสารภี

เลขที่ 46 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
 

0-5332-1090 0-5332-1090  E-mail  sarapeepolice@gmail.com      ตู้ ปณ 2 ไปรษณีย์สารภี