หน้าหลัก Homeบุคลากร Personnelแผนที่ที่ตั้ง Map locationศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  Information Centerติดต่อเรา Contact usกิจกรรม Activity
E-cop เชียงใหม่
E-inspector จเรตำรวจ
E-POC จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประหยัดพลังงาน
แจ้งรถหาย-ตรวจสอบรถหาย
พันธะสัญญา-การบริการประชาชน
คำสั่งโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
แบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ
รายชื่อข้าราชการตำรวจ สภ.สารภี 
คู่มือโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน

เทปการจัดรายการ"โรงพักเพื่อประชาชน"
เทปการจัดรายการ"โรงพักเพื่อประชาชน"
สปอตประชาสัมพันธ์โครงการโรงพักเพื่อประชาชน
นโยบาย ผบ.ตร.ประจำปีงบประมาณ 2557
กต.ตร.คืออะไร ? ตรงนี้มีคำตอบ
คำสั่งแต่งตั้ง กต.ตร.สภ.สารภี

 
โรงพยาบาลอำเภอสารภี
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
โรงเรียนวชิราลัย
โรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เทศบาลตำบลสารภี
เทศบาลตำบลไชยสถาน
เทศบาลตำบลท่ากว้าง
เทศบาลตำบลหนองแฝก
เทศบาลตำบลขัวมุง
เทศบาลตำบลสันทราย
เทศบาลตำบลท่าวังตาล
เทศบาลตำบลชมภู
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าปง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
กองสารนิเทศ
ตำรวจภูธรภาค 5 
ก.สส.ภ.5 
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่  
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน  
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน  
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สภ.แม่ปิง
สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์  
สภ.ช้างเผือก 
สภ.เมืองเชียงใหม  
สภ.สันกำแพง 
สภ.สันป่าตอง 
สภ.จอมทอง 
สภ.ดอยสะเก็ด 
สภ.ฝาง 
สภ.แม่อาย 
สภ.เชียงดาว 
สภ.พร้าว 
สภ.สะเมิง 
สภ.แม่แฝก
สภ.แม่แจ่ม 
สภ.แม่ริม 
สภ.โหล่งขอด 
สภ.สันทราย  
สภ.แม่แตง 
สภ.หนองตอง 
กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียใหม่

                       

::ภาพกิจกรรม:: ::วีดีทัศน์::
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 ตุลาคม 2556
พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะ ได้มาตรวจราชการติดตามประ
เมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.  โดยมี       พล.ต.ต.กริช กิติลือ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ และผู้บริหารของ          สภ.สารภี ให้การต้อนรับคณะ
13 ตุลาคม 2556
จัดกิจกรรมเนื่อง ในวันตำรวจ ประจำปี 2556 ประกอบด้วย กิจกรรมการอ่านสาส์น ผบ.ตร. กล่าวปฏิญาณตน การมอบรางวัลตำรวจดีเด่น ตำรวจอาสาดีเด่น ภาคประชาชน ภาครัฐที่สนับสนุนกิจกรรมสถานี และพิธีทางศาสนา
13 ตุลาคม 2556
ภารกิจ รปภ.นายกรัฐมนตรีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะแขกของรัฐบาล มาเยือน ร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
10 ตุลาคม 2556
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.สารภี เพื่อกำหนดกรอบนโยบายการบริหารงานในปีงบประมาณ 2557
4-6 กันยายน 2556
ผกก.สภ.สารภี นำคณะทำงานตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ไปศึกษาดูงานที่ สภ.ด่านช้าง ภ.จว.สุพรรณบุรี
16 สิงหาคม 2556
พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์

รอง ผบช.ภ.5 และคณะทำงานจาก
ภ.5 มาตรวจประเมินผลการดำเนิน
งานตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ 2556
(สภ.สารภี เป็นตัวแทนของ ภ.จว.เชียงใหม่ ระดับ ผกก.กลุ่มที่1)
25 มิถุนายน 2556
สภ.สารภี ร่วมกับอำเภอสารภี ฝ่ายปกครองในพื้นที่ รพ.สารภี อาสามัครในพื้นที่  ออกปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ตามโครงการสารภีโมเดล

13 มิถุนายน 2556
พล.ต.ท.ณรงค์ กาญจนะ จตร.(สบ8)(จต.5) มาตรวจเยี่ยม สภ.สารภี เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบาย ผบ.ตร. ประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดี พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการดำเนินการดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 ภาพถ่าย 31 พฤษภาคม 2556
ข้าราชการตำรวจ สภ.สารภี ออกเดินรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ในเส้นทางถนนเชียงใหม่-ลำพูน บริเวณแยกยางเนิ้ง
 
 ภาพถ่าย 29 พฤษภาคม 2556
ข้าราชการตำรวจ สภ.สารภี เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยคณะแพทย์-พยาบาล จาก รพ.ค่ายดารารัศมี
 ภาพถ่าย 12 เมษายน 2556
พิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ตู้ยามป่าแดด
 ภาพถ่าย 22 มีนาคม 2556
พิธีแจกวุฒิบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรจาก โรงเรียนวชิราลัย
 ภาพถ่าย 22 มีนาคม 2556
มอบบัตรประจำตัวอาสาจราจร เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน และเทศกาลต่างๆ
5 มีนาคม 2556
สภ.สารภึ ร่วมกับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และ โรงเรียนวชิราลัย จัดอบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
21 กุมพาพันธ์ 2556
นายมนูญ บูรณพัฒนา เข้ารับตำแหน่งประธาน กต.ตร.สภ.สารภี พร้อมจัดการประชุม กต.ตร.ในงวดแรกของเดือน มกราคม 2556
 

มารู้จัก "สถานีตำรวจภูธรสารภี" กันครับ

 

กิจกรรม Happy Relax

 
สภ.สารภี กับภารกิจ รปภ.งานเลี้ยงรับรองการประชุมผู้นำด้านน้ำแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ณ วัดอีก้าง เวียงกุมกาม "Wiang Kum Kam:When Water Conquered the Undefeated King"
 
::รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ::

รางวัล :: กต.ตร.ดีเด่นระดับประเทศ ประเภทหน่วยงาน ปี 2555
   
 
รางวัล :: รางวัลต้นแบบ ระดับประเทศ โครงการบูรณาการ

สถานีตำรวจ โรงพยาบาล โรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 2555 ปี2556

   

 สถานีตำรวจภูธรสารภี

เลขที่ 46 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140
 

0-5332-1090 0-5332-1090  E-mail  sarapeepolice@gmail.com