หน้าหลัก Homeบุคลากร Personnelแผนที่ที่ตั้ง Map locationศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  Information Centerติดต่อเรา Contact us 
 

E-cop เชียงใหม่
สารสนเทศหน่วยงาน
E-POC จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประหยัดพลังงาน
แจ้งรถหาย-ตรวจสอบรถหาย
พันธะสัญญา-การบริการประชาชน
โรงพยาบาลอำเภอสารภี
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
โรงเรียนวชิราลัย
โรงเรียนช่อฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เทศบาลตำบลสารภี
เทศบาลตำบลไชยสถาน
เทศบาลตำบลท่ากว้าง
เทศบาลตำบลหนองแฝก
เทศบาลตำบลขัวมุง
เทศบาลตำบลสันทราย
เทศบาลตำบลท่าวังตาล
เทศบาลตำบลชมภู
เทศบาลตำบลป่าปง

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
กองสารนิเทศ
ตำรวจภูธรภาค 5 
ก.สส.ภ.5 
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่  
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน  
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน  
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สภ.แม่ปิง
สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์  
สภ.ช้างเผือก 
สภ.เมืองเชียงใหม  
สภ.สันกำแพง 
สภ.สันป่าตอง 
สภ.จอมทอง 
สภ.ดอยสะเก็ด 
สภ.ฝาง 
สภ.แม่อาย 
สภ.เชียงดาว 
สภ.พร้าว 
สภ.สะเมิง 
สภ.แม่แฝก
สภ.แม่แจ่ม 
สภ.แม่ริม 

 

   
  สายตรง : หัวหน้าสถานี   
พ.ต.อ.สงกรานต์  สันวงค์

โทร.  0818850733
 

    

ติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมผ่านทาง                

 

แบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ
รายชื่อข้าราชการตำรวจ สภ.สารภี 
แบบแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
    ช่องทางการแจ้ง 3 ช่องทาง ประกอบด้วย
     1. ยื่นแจ้งต่อ ผกก.สภ.สารภี ด้วยตนเอง
     2. ยื่นแบบการแจ้งฯ ทาง
FAX 053322997 
         แล้วโทรแจ้งยืนยันอีกครั้งที่ โทร. 053321090
     3. ยื่นแบบการแจ้งฯ ทาง
e-mail
[email protected]
        แล้วโทรแจ้งยืนยันอีกครั้งที่ โทร. 053321090

กต.ตร.คืออะไร ? ตรงนี้มีคำตอบ
คำสั่งแต่งตั้ง กต.ตร.สภ.สารภี

 

ขั้นตอนระยะเวลาการบริการประชาชน

 

การติดต่อสถานี

 

โทรศัพท์      053321090 
FAX              053322997 
   
E-mail        [email protected]

                             [email protected]

 

สถานีตำรวจภูธรสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  http://www.facebook.com/sarapee.police

 

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ตำรวจ สภ.สารภี

 

แจ้งเบาะแสอาชญากรรม-ยาเสพติด


   @ ตู้ ปณ.2 ไปรษณีย์สารภี


   @
ID: sarapeepatrol191

 

 

 

      

 สถานีตำรวจภูธรสารภี

เลขที่ 46 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140